O nas

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja na temat praw związanych z przetwarzanymi przez SDK danymi osobowymi.

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Sanocki Dom Kultury

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 24.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia realizacji działań SDK w zakresie obsługi klienta i świadczenia usług instytucji kultury.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. 

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy (przepisy RODO) art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie -  udzielona przez Państwa zgoda. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez SDK narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnym stopniu przekazywane do osób/Państw trzecich.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail:

biuro@sdksanok.pl