O nas

BIP

http://sdk.nbip.pl/sdk/

 

Znak sprawy: SDK.IV.0023/2/2022
Dostawa i wymiana foteli i krzeseł teatralnych oraz renowacja krzeseł w lożach w sali widowiskowej w Sanockim Domu Kultury

Ogłoszenie 

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2e0d1ba0-4426-4c1d-8a7c-12e72c10d730

http://sdk.nbip.pl/sdk/?id=97&p_id=34

 ........................................................................................................................................

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/tenders-plan/details/2022/2

 ........................................................................................................................................

Znak sprawy: SDK.IV.0023/1/2022
Dostawa i wymiana foteli i krzeseł teatralnych oraz renowacja krzeseł w lożach w sali widowiskowej w Sanockim Domu Kultury

http://sdk.nbip.pl/sdk/?id=84&p_id=34

Ogłoszenie 

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/220ddf16-d152-4885-8efe-5e86b6536541