O nas

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Ogłoszenie

Dostawa i wymiana foteli i krzeseł teatralnych oraz renowacja krzeseł w lożach w sali widowiskowej w Sanockim Domu Kultury.

http://sdk.nbip.pl/sdk/?id=84&p_id=34

 

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/220ddf16-d152-4885-8efe-5e86b6536541